Publikace se populární formou zabývá entropií, kterou poprvé zavedla a matematicky popsala termodynamika. Entropie je fyzikální veličina představující míru chaosu, nepořádku či zchátralosti systému a ukázalo se, že je velice vhodná k určování pravděpodobnosti vývoje soustav. Pro tuto svou schopnost se začala používat i v jiných vědních disciplínách. Text je zaměřen na problematiku, kam směřuje naše společnost a svět jako celek, přičemž vychází ze známých termodynamických zákonů. Ty jsou pak vzhledem k jisté podobnosti aplikovány do oblasti ekonomie a společensko-ekonomických vztahů. Z uvedené analogie vyplývá, co představuje entropie v ekonomii a v oblasti společensko-ekonomických vztahů, ale i kam ekonomika a svět spěje, a zda je nutné přitom spěchat. V termodynamice je snahou vrátit entropii po vykonání změn vždy do původního stavu, jelikož stálý růst entropie je nežádoucí. Abychom si udrželi nízko entropickou společnost, je tudíž nutné vždy pro to něco udělat. V textu jsou popsány některé způsoby snižování entropie ve společnosti, přičemž mnohé z nich lze ovlivňovat výchovou a vzděláváním. Ve výchově je pak vhodné zdůraznit respektování celospolečenských zájmů, toleranci mezi lidmi a úctu ke starším. Ve vzdělávání je třeba se více zaměřit na přírodní vědy, techniku a matematiku. Publikace obsahuje minimální počet zjednodušených rovnic, grafů a obrázků umožňujících lidem, kteří se považují za technické antitalenty, prohloubit své poznatky o technice. Technikům a přírodovědcům pak poskytne netradiční pohledy na možnosti aplikace přírodních zákonů do oblasti společensko-ekonomických vztahů. Text je doplněn o citáty a názory lidí, které výstižně dokreslují diskutované problémy. Také jsou zde uvedeny výsledky statistického zpracování vlastních dat o vývoji znalostí studentů, což úzce souvisí s diskutovanou problematikou.

KAM SE ŽENE ENTROPIE

  • Kód výrobku: Pavelek Milan
  • Výrobce: KOSMAS
  • 9788076230446
  • Dostupnost: Na skladě
  • 180,00Kč

  • Cena bez DPH: 163,64Kč